• Det er dejligt at sælge juletræer, for det er jo inbegrebet af hygge - en stemning der glider ind i situationen omkring handelen. Det er for os jo krydret med at vi har gået og hygget os med træerne i rigtig mange år
    Christian Knudsen,  2 generation i skoven


Mere om vores skov

Skoven er på 45 Ha og har været i familiens eje siden 1962 da min far forstkandidat Morten Knudsen købte skoven. Jeg har overtaget skoven i 2010. Skoven er fredet og bliver drevet udfra en ide om at skabe en afvekslende skov der er både økonomisk og økologisk bæredygtig. Der er plantet skovfyr, eg, grandis, normannsgran, douglas (oregon pine), lærk og birk med mindre stykker med østrigsk fyr, nobilis gran, ahorn og omorika (serbisk gran). Størstedelen af skoven drives som naturskov hvor der hverken fældes eller plantes og foryngelsen sker naturligt. De træarter der sår sig selv er eg, birk, bøg og skovfyr, der har været i skoven i mange år. Herudover sår grandis og douglas sig meget villigt og der er mange af disse "2. generations indvandrere" i skoven. Grundstammen i den økonomiske drift af skoven er en kombination af hugst af tømmer - primært grandis, der trives vel på denne jord og bliver over 30 m høje. Dette kombineret med salg af juletræer og pyntegrønt samt brænde. Endelig dyrkes douglas med henblik på at producere knastfri stammer til tømmer af så høj kvalitet at det kan bruges til gulvplanker. Dette opnås ved at stammerne "kvistes op" i 15 til 20 meters højde. Dvs. at de nederste grene skæres af fra lift løbende under træets opvækst. (Knaster opstår der hvor der er en gren.)

Der er blevet dyrket juletræer i skoven i alle de år vi har haft skoven. De træer vi høster af i disse år er plantet i 1991 som en blanding af normannsgran og nobilis. Træerne har fået lov til at passe sig selv i de mange år der er gået, og det eneste vi har gjort er at holde stykket rent for andre træer der gerne vil overvokse juletræerne som f.eks. birk, skovfyr og grandis.